Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKASI Flutecnica Akışkan Teknolojileri olarak amacımız; çevreye uyum tutumunu teşvik eden, yürürlükteki standartlara ve yasal hükümlere uygun olarak verimli ve esnek bir Entegre Yönetim Sistemini sürdüren ve geliştiren daha yüksek kalite seviyesindeki ürünlerin tedarikidir. Entegre Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, yürürlükteki standartlara uygun, verimli ve esnek: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ve EN ISO 45001:2018. Kalite belgelerine sahip, üreticiler ile çalışmaktır. 

DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI Flutecnica Akışkan Teknolojileri olarak tüm faaliyetlerimizde mevcut çalışanlarımızla birlikte; Kanun, Yönerge ve Yönetmeliklere uygun hareket etmek firma disiplininin temel yapı taşıdır. Yasaların ve yönergelerin potansiyel ihlalleri konusunda bizi uyarmak amacıyla isimsiz olarak bizimle iletişime geçme hakkında tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız sahiptir. Flutecnica tüm olayları büyük bir titizlikle ele almayı taahhüt eder. 

ŞARTLAR VE POLİTİKALAR

 1. Tanımlar:
   
  1. Tedarikçi: Flutecnica Akışkan Teknolojileri: Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 41 Blok 26 Sokak No 83 Nilüfer/Bursa Vergi No: 388 068 74 94 Tel No: 0224 443 54 20 nolu adreste bulunan firmayı.
    
  2. Müşteri: Ürün veya hizmet alıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
    
  3. Teklif: Tedarikçinin kendi inisiyatifiyle veya bir teklif talebine yanıt olarak gönderdiği, ürün ve/veya hizmet alımına yönelik teslimat tekliflerinin açıkça önceden belirlendiği yazılı belgeyi,
    
  4. Sipariş: Müşterinin Flutecnicaya mal (ürün ve hizmet) satın alma kararını gönderdiği araç aracılığıyla Müşteri ile Flutecnica arasında bir iletişim aracı olarak aracılık eden, tarafların adını, ürün türünü, mal miktarını, fiyat, teslimat koşulları, teslimat süresi, ödeme süresi, paketleme ve diğer koşulları içeren belgeyi,
    
  5. Sipariş Onayı: Siparişin alındığını onaylayan, tedarik edilecek ürün ve hizmetleri ve teslimat koşullarını (fiyat, teslimat süresi, ödeme süresi, nakliye koşulları) tanımlayan ve Sözleşmenin yerine geçen bir belgeyi ifade etmektedir. 
    
 2. Uygulama:     

  Bu Genel Satış Hüküm ve Koşulları, Müşteriyle herhangi bir iletişim vasıtası ile gerçekleştirilen tüm mevcut ve gelecekteki Siparişler için geçerli olacaktır

   
 3. Teklif Sipariş ve Sipariş Onayı; 
   
  1. Tedarikçinin teklifleri kendisi açısından hukuki bir etkiye sahip olmayacaktır. Tedarikçinin satış personeli tarafından verilen sözlü anlaşmalar, vaatler, garantiler ve güvenceler, yazılı olmadığı sürece hukuki bir etkiye sahip değildir.
    
  2. Tedarikçi tarafından yapılan herhangi bir teklif, yalnızca işleme dahil olan ülkelerin tüm düzenlemelerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla bağlayıcıdır; bu durum özellikle savaş malzemelerinin ithalatı veya çift kullanımlı öğeler için izinler söz konusu olduğunda geçerlidir
    
  3. Tedarikçi Teklifinde belirtilen fiyatlandırma koşulları yalnızca teklifin düzenlendiği tarihten itibaren belirtilen süre içerisinde geçerlidir.
    
  4. Teklifteki teslim süreleri (üretim, stok durumu, teslimat) tamamen gösterge niteliğindedir ve sipariş onaylandığında onaylanmalıdır
    
  5. Teklifte belirtilen ödeme şekli ve koşulları, Müşterinin mali durumunun gelişimi, ayrıca Flutecnica sistemindeki borçları ve fazla ödemeler dikkate alınarak Sipariş sırasında değiştirilebilir. Özellikle kısmi veya toplam avans ödemesi yapılabilir. 
    
  6. Tedarikçi, Teklifte yer alan ürünlerin tüm özellikleri korunduğu sürece, ön bildirimde bulunmaksızın teslim sürecini değiştirme hakkını saklı tutar.
    
 4. Fiyatlandırma:
   
  1. Ürünlerin fiyatı, Sipariş Onayı yayınlandığında tarafların müzakere ettiği fiyattır
    
  2. Fiyatlar, vergiler ve diğer masraflar hariç net tutarlar olarak belirtilir. Müşteriler, nakliye (kara, deniz veya hava), sigorta v ürünlerin ihracatı ve ithalatı ve gerekirse yurt dışına transit geçişine ilişkin gümrük formalitelerinin yanı sıra tüm haklar, vergiler ve diğer resmi harçlar için gümrük formaliteleri ve masraflarını ödeyecektir.
    
  3. Fiyatlar, örneğin son Teklif tarihi ile fatura tarihi arasında malzeme, enerji ve işçilik maliyetlerinde meydana gelen öngörülemeyen değişiklikleri dikkate alacak şekilde Tedarikçi tarafından ayarlamaya tabidir. Müşteri, bu gerçeği kabul ve beyan eder, ve bu tür fiyat ayarlamalarının önceden mutabakata varılmadan geçerli olduğunu kabul eder. Bununla birlikte ve mümkün olduğu ölçüde, Tedarikçi, makul bir süre içinde, bu tür ayarlamaları yürürlüğe girmeden önce yapma niyetini Müşteriye bildirecek ve Müşteriye kendi sözleşmesinde tüm makul bilgileri verecektir. 
    
 5. Paketleme ve Depolama:         
  1. Flutecnica ürünleri düzgün paketlenmiş olarak göndermekten sorumludur. Ürünler işletmeden sevk olduktan sonra sorumluluğu bulunmamaktadır. 
    
  2. Mal teslim alındıktan sonra Müşteri, ürünlerin kuru ve kapalı alanda saklanacağından emin olacaktır.
    
  3. Ürünler Müşteri tarafından uzun süre doğrudan güneş ışığına veya (çok) düşük sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
    
  4. Depolama konusunda lastik kenarlı veya ahşap kenarlı desteklerin kullanılması tercih edilir; zeminle veya yumuşak, koruyucu malzemeyle kaplanmamış çelik desteklerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır
    
  5. Müşteri, paketlerin yüklenmesi veya boşaltılması sırasında mümkün olduğu kadar vinç kullanacak, forklift kullanılacaksa çatallarla doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
    
  6. Bağ olan malzemeler daima kumaş sapanlar kullanılarak kaldırılacaktır. Demetlerin taşınması sırasında metal sapanlar kullanılmamalıdır.
    
  7. Ürünleri koruyan karton tüpler ve plastik kılıflar daima kuru olmalıdır.
    
  8. Tedarikçi, Müşteri veya üçüncü şahıslar adına elleçleme, kullanım, taşıma, montaj bileşen düzenlemesi), hatalı depolamadan sorumlu tutulamaz.
    
  9. Müşteri, görünür veya gizli kusurların teslimat zamanından itibaren mevcut olduğunu kanıtlamalıdır
    
 6. Teslimat:
  1. Malların teslimatı ancak Müşteriden Siparişe dönüştürülen ve Tedarikçi tarafından gönderilen Sipariş Onayı ile onaylanan yazılı bir talep alındıktan sonra yapılır.
    
  2. Malların teslimatı, Siparişte ve Sipariş Onayı'nda mutabakata varılan Incoterms 2010 koşullarına göre yapılacaktır.
    
  3. Teslimat süresi, bir Siparişin yerine getirilmesi için gerekli tüm bilgilerin Tedarikçi tarafından alınması; ve/veya bir Siparişin taksit ödemesinin alınması ile başlar.
    
  4. Teslimat zamanı ile ilgili herhangi bir onay yalnızca yaklaşık olacaktır. Teslimat zamanı, Tedarikçinin Sipariş Onayı aracılığıyla kararlaştırılır ve Siparişle ilgili diğer ayrıntılarla ilgili olarak ve ayrıca Müşterinin aşağıdaki gibi yükümlülüklerinden herhangi birinin uygulanmasıyla ilgili olarak zamanında açıklamalara tabidir: Resmi tasdiknamelerin verilmesi, akreditif ve ödeme taahhütlerinin verilmesi veya önceden kararlaştırılan taksitlerin ödenmesi, dolayısıyla teslimat şartları için de daha önce belirtilen koşullar geçerlidir.
    
  5. Daha önce kararlaştırılan herhangi bir teslim süresi veya süresi, ürünlerin depodan o süre veya zamanda çıkması durumunda, uyulduğu kabul edilecektir. Tedarikçinin sorumluluğunda değilse, ürünlerin yüklemeye hazır olduğu gün kararlaştırılan teslimat süresine uyulduğu kabul edilecektir.
    
  6. Müşterinin kararlaştırılan teslimat tarihinde Ürünlerin fiziksel muhafazasını alamaması durumunda Tedarikçi, ödeme koşullarını değiştirmeden, masrafları Alıcıya ait olmak üzere Ürünleri depolama hakkına sahip olacaktır.
    
 7. Teslimatın Gecikmesi:  

  Teslimat tarihleri, Tedarikçinin kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü uzatılabilir ve bu da sözleşmeden doğan performans sürelerinin karşılanmasını imkansız hale getirebilir. Tedarikçinin kontrolü dışındaki bu tür nedenlere örnek olarak iş grevleri, ambargolar, kazara yaralanmalar, alet arızaları, isyanlar, savaşlar, yangınlar, doğal afetler ve kötü hava koşulları, tedarik güçlükleri, kazara üretim durmaları, öngörülemeyen pazar eğilimleri vb. gibi benzer nitelikteki diğer olaylar. Taraflardan herhangi birinin kontrolü dışında hiçbir mücbir sebep olayının Müşteriyi bu sorumluluktan kurtaramayacağı açıkça kabul edilmiştir. Sözleşme uyarınca Tedarikçiye zamanında ödeme yapma birincil yükümlülüğü Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kendisi yüzünden değil, Mücbir Sebep nedeniyle yerine getirememesi durumunda, bu koşulların Tedarikçiyi veya işbirlikçilerini ilgilendirip etkilemediğine bakılmaksızın, Tedarikçinin teslimat süresi, teslimatın imkansız hale gelmemesi koşuluyla makul ölçüde uzayacaktır. Mücbir Sebep, Tedarikçiden kaynaklanmayan döviz, ticari politika veya diğer hükümet önlemleri, grevler, tıkanıklıklar, fabrika teknik arızalarıyla ilgili önlemleri içerir. (örneğin yangın, ekipman arızası, ham veya enerji maddesi eksikliği), trafik tıkanıklığı, gümrük kontrolüyle ilgili gecikmeler, gümrük ithalatı veya diğer öngörülemeyen durumlar Yukarıda açıklanan koşulların teslimatı imkansız hale getirmesi ve her halükarda en geç Bir (1) yıl sonra, Tedarikçi teslimattan sorumlu olmayacaktır ve Müşteri sözleşmeden çekilebilir ve/veya feshedebilir.

   
 8. Teknik Özellikler, Kalite ve Miktar:
  1. Flutecnica ürünlerin Sipariş Onayında belirtilen teknik spesifikasyonlara uygun olacağını taahhüt eder.
    
  2. Teslim edilen ürünlerin kalitesi Flutecnica tarafından muayene sertifikaları verilerek kanıtlanacaktır.
    
  3. Flutecnica tarafından ürünlerin kullanımına ilişkin önerilen herhangi bir referans veya gösterge, açıklama, kefalet veya alt ölçü olarak kabul edilmeyecektir. Mevcut standartlar geçerli olacaktır. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, ürün seçimine ilişkin tüm sorumluluk Müşteriye aittir.
    
  4. Müşteri tarafından, malın teslim alınmasından itibaren en geç iki (2) gün içinde, üründeki kusurlara ilişkin olarak ve ambalajın yetersiz olması veya nakliye sırasında meydana gelen bozulmalar konusunda derhal, teslim alma sırasında yazılı bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda Müşteri, ürünün teslimatını ertelemek zorundadır. Ürünlerin herhangi bir şekilde işlenmesi veya imalatı. Herhangi bir kusur keşfettikten sonra Müşteri, Tedarikçi tarafından yapılan inceleme için ürünleri değiştirilmemiş durumda tutacaktır. Müşterinin bildirim yükümlülüğüne uymaması veya Müşterinin herhangi bir kusur keşfettikten sonra ürünleri kullanması veya Müşteri, Tedarikçi tarafından yapılan inceleme için ürünleri teslim etmezse ürünler kabul edilmiş sayılacaktır.
    
  5. İddia edilen herhangi bir kusur kanıtlarla kanıtlanmalıdır.
    
  6. Müşterinin kusura ilişkin şikâyetinin geçerli olması ve zamanında yapılmış olması durumunda, Tedarikçi kusuru giderebilir veya kusursuz ürünü istenildiği kadar teslim edebilir.
    
  7. Teknik şartnamede hata veya eksiklik olması, ürünün hatalı uygulamalarda veya yetersiz çalışma parametrelerinde kullanılması durumunda, Tedarikçi sorumlu tutulamaz.
    
  8. Tedarikçi, uygunsuz depolamadan kaynaklanan kusurlardan veya ürünlerin bozulmasından sorumlu tutulamaz.
    
  9. Müşterinin üretim sürecinden kaynaklanan kusurların (gizli kusurlar) tespit edilmesi durumunda Tedarikçi, Müşterinin el emeğinden kaynaklanan dahili üretim maliyetlerini veya bundan kaynaklanan masrafları ödemekle yükümlü değildir.
    
  10. Hiçbir durumda Tedarikçinin sorumluluğu, Müşterinin ürün ve hizmetler için ödediği fiyatın ötesine geçmeyecektir.
    
  11. Ürünler, Sipariş Onayında belirtildiği şekilde Müşteriye teslim edilecektir.
    
  12. Tedarikçi, ± %10'luk niceliksel toleransla mal teslim etme hakkına sahiptir; teslimat, ağırlık veya parça sayısı olarak belirtilecektir.
    
 9. Ödeme Şekli ve Koşullar
  1. Tedarikçi, ödeme zamanı belirlendiğinde paranın tamamını elden çıkaracağından, ödeme kesinti yapılmadan yapılacaktır ve bundan kaynaklanan masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.
    
  2. Protestosuz" olarak işaretlenen çekler ve senetler yalnızca tam ödeme için kabul edilir ve bundan dolayı etkilenmeyen herhangi bir faturanın ne zaman ödeneceği belirlenir. Fatura veya çeklerin kabul edilmesiyle Tedarikçiye tahakkuk eden ücretler, harcamalar veya muhtelif masraflar Tedarikçi ile Müşteri arasındaki özel anlaşmaya göre belirlenir.
    
  3. Ödeme sırasında tespitin aşılması veya ödeme yapılmaması durumunda Tedarikçi, ödemenin geç yapılmasından kaynaklanan ek masraflar talep etme hakkını saklı tutar.
    
  4. Ürünün üretilmesi ve Müşterinin geçici olarak ödeme yapamayacak duruma gelmesi durumunda Tedarikçi, bu durumun doğurduğu miktarsal borçları üretme ve teslim etme yükümlülüğü altında olmaksızın, sözleşme konusu ürünler için ürün teslimatını durdurabilir, Müşteri Teslimata ilişkin olarak Tedarikçiden hasar veya gecikme cezası talep edemez.
   ​​​​​​​
 10. Gizlilik 

  Tedarikçi tarafından Müşteriye sunulan tüm veriler gizli olarak kabul edilecek ve Tedarikçinin yazılı bildirimi olmaksızın Müşteri tarafından ifşa edilemez, kopyalanamaz veya kullanılamaz.
   
 11. Mücbir Sebep

  Tedarikçinin mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, bunlar mücbir sebep süresi boyunca askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin üç (3) aydan uzun sürmesi halinde, her iki taraf da yazılı beyanla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Mücbir sebep, sözleşmenin imzalanması sırasında bu koşulların öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın, Tedarikçinin etkisi ve/veya iradesi dışındaki koşullar nedeniyle geçici, imkansız, engellenmiş veya ciddi şekilde kesintiye uğramış olsun veya olmasın, sözleşmenin yürütülmesi kısmen veya tamamen mevcutsa mevcuttur. Bu koşullar; grevler, fabrika işgalleri, ulusal (üstü) kuruluşların aldığı önlemler, doğal afetler, seferberlik, savaş vb. olabilir.
   
 12. İptal-Fesih
  ​​​​​​​
  1. Teslimattaki basit bir gecikme, bir prosedüre uyulmaması veya Tedarikçinin makul kontrolü dışındaki herhangi bir neden (örneğin, üçüncü bir tarafa atfedilebilen), Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren herhangi bir neden, herhangi bir talebi haklı çıkarmaz​​​​​​​
    
  2. Tedarikçi, Alıcının iflas veya tasfiye sürecinde olması veya Müşterinin hukuki koşullarında ödeme kabiliyetini zayıflatacak önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Ancak, Sözleşmenin feshi, Müşterinin Alıcıya olan borçlarını azaltmayacaktır.
   ​​​​​​​
  3. Müşterinin, kendi sebepleriyle, Siparişin tamamını veya bir kısmını tek taraflı olarak iptal etmesi veya feshetmesi halinde, Tedarikçiye, Sözleşmede belirtilen teslimat tarihine göre, söz konusu iptal veya fesih tarihine bağlı olan miktarda mali tazminatı derhal ödeyecektir. Söz konusu tazminatın, Sipariş için ayrılan üretim kapasitesiyle ilgili zararları, bunun sonucunda ortaya çıkan ticari fırsat kayıplarını ve idari maliyetleri karşılaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bir veya daha fazla Siparişin (Siparişlerin) feshedilmesinin nedeni ne olursa olsun, Tedarikçiye atfedilebilen durumlarda, Müşteri, fesih tarihi itibariyle üretilen ve depolanan veya üretim aşamasında olan Ürünleri teslim almak ve bunların bedelini ödemek ve gecikmeksizin Tedarikçiye bu tutarları iade etmek, tazmin etmek ve tazmin etmekle yükümlüdür